GIỚI THIỆU

THÔNG TIN CÔNG TY

TÊN CÔNG TY :

Hỗ trợ Doanh Nghiệp

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

Dệt may, Giày da, Thời trang, Dịch vụ, Lữ hành, Du lịch, Tuyển Dụng,...

THỊ TRƯỜNG :

Toàn Cầu

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHỦ DOANH NGHIỆP:

MOD (Hỗ trợ doanh nghiệp)

ĐỊA CHỈ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Sở Công Thương Thái Nguyên Thành Phố Thái Nguyên

ĐIỆN THOẠI:

0944888515

FAX:

EMAIL:

havuspv@gmail.com