GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

TÊN CÔNG TY :

Trung tâm anh ngữ Paris English

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

THỊ TRƯỜNG :

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Phạm Minh Khánh

ĐỊA CHỈ:

230 Tôn Đức Thắng, Phú Thủy Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận

ĐIỆN THOẠI:

0856552552

FAX:

EMAIL:

parisanhngu@gmail.com