GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

TÊN CÔNG TY :

Vascara

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

THỊ TRƯỜNG :

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Hoang Quan

ĐỊA CHỈ:

96 cao thắng 3 TPHCM

ĐIỆN THOẠI:

09021552144

FAX:

EMAIL:

thanhbinh0824h@gmail.com