GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

TÊN CÔNG TY :

Công ty cổ phần 24h Group

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

THỊ TRƯỜNG :

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Nguyễn Thị Thắm

ĐỊA CHỈ:

Số 297 Lương Ngọc Quyến, Tp. Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Thái Nguyên

ĐIỆN THOẠI:

0903257331

FAX:

EMAIL:

fb24hgroup@gmail.com