GIỚI THIỆU

SẢN PHẨM

THÔNG TIN CÔNG TY

TÊN CÔNG TY :

Công ty TNHH TM DV Việt Anh

NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN :

THỊ TRƯỜNG :

  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

CHỦ DOANH NGHIỆP:

Nguyễn Việt Anh

ĐỊA CHỈ:

Xóm Sôn xã Đại Bái - Gia Bình - Bắc Ninh Gia Bình Bắc Ninh

ĐIỆN THOẠI:

0961733795

FAX:

EMAIL:

ctyvietanhhn@gmail.com