SẢN PHẨM >> CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Ngói mũi hài

Mã sản phẩm: | Thời gian cập nhật: 04/04/2013

Cập nhật bởi: Nhà máy gạch Tuynel Phú Lộc

Có 2549 lượt xem

  • Giá bán: Liên hệ
  • Số lượng bán:Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Ngói mũi hài

Thông tin người bán

  • Chủ doanh nghiệp: Nhà máy gạch Tuynel Phú Lộc
  • Địa chỉ: Đc: Xóm cổng đồn, xã cổ Lũng, huyện Phú Lương Đt: 0280.3.873.888 Phú Lương Thái...
  • Điện thoại:
  • Email: http://gachthainguyen.com/

Thông tin sản phẩm

Nhà máy gạch Tuynel Phú Lộc

Đc: Xóm cổng đồn, xã cổ Lũng, huyện Phú Lương

Đt: 0280.3.873.888

Ảnh sản phẩm