SẢN PHẨM >> CHI TIẾT SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: Clanhke pooc lăng Cpc 60/50/40

Mã sản phẩm: | Thời gian cập nhật: 26/11/2010

Cập nhật bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HÊN VVMI

Có 3072 lượt xem

  • Giá bán: Liên hệ
  • Số lượng bán:Liên hệ

Mô tả sản phẩm

Clanhke pooc lăng Cpc 60/50/40

Thông tin người bán

  • Chủ doanh nghiệp: Lê Quang Bình
  • Địa chỉ: Xã La Hiên, huyện Võ Nhai Thái Nguyên
  • Điện thoại: 842803829154
  • Email:

Thông tin sản phẩm

Clanhke pooc lăng Cpc 60/50/40

Ảnh sản phẩm